Archiwalny Biuletyn

Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Dokument archiwalny z dnia 2015-06-19 13:59:11
Referent ds. kontrolingu i pozyskiwania funduszy zewnętrznych


ZN/3675/2015                                                                                                                          Jelenia Góra, 19.06.2015 r.
Oferta pracy na stanowisko Referent ds. kontrolingu i pozyskiwania funduszy zewnętrznych

Na ww. stanowisku do zakresu obowiązków zatrudnionego należeć będzie:
• udział w sporządzaniu budżetów, prognoz i planów inwestycyjnych,
• rozliczanie budżetów komórek organizacyjnych,
• przygotowanie analiz finansowych, interpretacji i odchyleń,
• przygotowanie zestawień finansowych i prezentacji,
• udział przy budowie modeli finansowych.

Od osoby zatrudnionej na ww. stanowisku oczekujemy:
• wykształcenia wyższego (ew. student ostatniego roku) w zakresie ekonomii
lub inżynierii środowiska,
• umiejętności analitycznego myślenia,
• bardzo dobrej organizacji pracy,
• zaangażowania, rzetelności, samodzielności i inicjatywy w działaniu,
• umiejętności pracy w zespole, komunikatywności,
• znajomości pakietu MS Office, zwłaszcza Excela.

Osobie zatrudnionej zapewniamy:
• pracę w stabilnej finansowo firmie,
• możliwość dalszego rozwoju osobistego,
• pracę w firmie o wypracowanym systemie wartości i wzajemnego szacunku.

CV i list motywacyjny prosimy dostarczyć do dnia 25 czerwca 2015 roku
do sekretariatu Spółki pod adres 58-560 Jelenia Góra, Plac Piastowski 21 w kopercie
z dopiskiem „REFERENT DS. KONTROLINGU I POZYSKIWANIA FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH”.

O udziale w procesie rekrutacji decyduje data wpływu dokumentów do firmy. Spółka może skontaktować się z wybranymi osobami oraz zrezygnować z rekrutacji bez podawania przyczyn.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)"

Sprawę prowadzi:
Kierownik Działu Kontrolingu i Budżetowania
Arkadiusz Gerono
tel: +48 75 73 03 575
e-mail: kontroling@wodnik.net.pl


Opublikował: Gerono Arkadiusz dnia 2015-06-19 13:59:11
Wyświetleń: 47679