Archiwalny Biuletyn

Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Dokument archiwalny z dnia 2012-02-23 13:52:45
Forma prawna


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze funkcjonuje jako podmiot gospodarczy w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Przedsiębiorstwo zostało utworzone na podstawie aktu notarialnego - umowy spółki nr 333/19993 z dnia 11 sierpnia 1993 roku. Działalność gospodarczą Spółka rozpoczęła w dniu 01 czerwca 1994 roku. Pełna nazwa podmiotu gospodarczego brzmi : Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jeleniej Górze. Przedsiębiorstwo może używać nazwy skróconej PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze i jej odpowiedników w językach obcych , jak również wyróżniającego go znaku graficznego. NIP przedsiębiorstwa : 611-020-41-61 REGON przedsiębiorstwa : 230179280 Adres przedsiębiorstwa : 58-560 Jelenia Góra, Plac Piastowski 21 Strona internetowa: www.wodnik.net.pl Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000150045. Forma własnościowo-organizacyjna : Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. jest spółką komunalną, eksploatującą systemy techniczne zaopatrzenia w wodę i odbioru oraz oczyszczania ścieków będące własnością Gminy Jelenia Góra. Gmina Jelenia Góra jest Jedynym Wspólnikiem spółki i obejmuje 100% udziałów kapitału zakładowego.


Opublikował: Gerono Arkadiusz dnia 2012-02-23 13:52:45
Wyświetleń: 64381