Archiwalny Biuletyn

Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Komunikat o dopłatach Rady Miasta do taryf w okresie od 01 lipca 2010 roku do 28 lutego 2010 roku


Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o.
w Jeleniej Górze informuje szanownych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych
I grupy taryfowej tj. gospodarstwa domowe, że Rada Miasta Jeleniej Góry podjęła
w dniu 29 czerwca 2010 roku Uchwałę NR 598/LXX/2010 o dopłacie do ceny 1 m3
wody w wysokości 0,60 zł brutto i do ceny 1m3 ścieków w wysokości 0,80 zł brutto.

Dopłaty obowiązują w okresie od 01 lipca 2010 roku do 28 lutego 2011 roku.


Opublikował: Gerono Arkadiusz dnia 2010-09-13 09:29:09
Wyświetleń: 187551