Archiwalny Biuletyn

Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Teczka kartonowa na dokumenty składana - 1 000 szt.


Szanowni Państwo

W ramach promocji realizowanego przez nasze przedsiębiorstwo Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Jelenia Góra”, dofinansowanego z Funduszu Spójności w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, priorytet 1 Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 jesteśmy zainteresowani usługą wykonania i dostarczenia teczek kartonowych na dokumenty.
W związku z powyższym zapraszamy Państwa do składania ofert cenowych.

Przedmiot zamówienia
Teczka kartonowa na dokumenty składana - 1 000 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Umowy.

Termin przedstawienia projektu graficznego nadruku do zatwierdzenia - 5 dni roboczych od daty podpisania umowy.
Termin wykonania zamówienia – 14 dni roboczych od dnia zatwierdzenia projektu nadruku.
Kryterium oceny ofert – najniższa cena.
Cena powinna obejmować pełen zakres realizacji zamówienia, łącznie z opracowaniem projektu nadruku, transportem i inne przewidywane nakłady.
Oferty zawierające cenę prosimy przesyłać do dnia 26.01.2011 r. na adres: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o., Plac Piastowski 12, 58-560 Jelenia Góra lub elektronicznie na adres: natalia.gosciniak@wodnik.net.pl
Wszelkie pytania prosimy kierować elektronicznie na adres natalia.gosciniak@wodnik.net.pl lub telefonicznie pod numer 75-75-520-91 do 93 wew. 132.


Opublikował: Gerono Arkadiusz dnia 2011-01-19 11:49:14
Wyświetleń: 97230