Archiwalny Biuletyn

Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej zadanie 1 - w ulicy Hirszfelda, zadanie 2 – w ulicy Daniłowskiego


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Spółka z o.o. Plac Piastowski 21,
58-560 Jelenia Góra ogłasza przetarg dla zamówienia pn. "Przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej zadanie 1 - w ulicy Hirszfelda, zadanie 2 – w ulicy Daniłowskiego"

Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Instrukcji udzielania zamówień przez jednostki organizacyjne PWiK „WODNIK” Sp. z o.o., zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 480/2012 z dnia 2 kwietnia 2012 roku Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. Instrukcja dostępna jest na stronie internetowej www.wodnik.net.pl

Oferty należy składać do dnia 23.08.2012r.do godz. 13.00 na adres Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze, Plac Piastowski 21,
58-560 Jelenia Góra (sekretariat pokój nr 1.2)

Pełna treść ogłoszenia i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami zamieszczone są poniżej.

 


Opublikował: Gerono Arkadiusz dnia 2012-08-02 22:53:12
Wyświetleń: 97445