Archiwalny Biuletyn

Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Artykuły reklamowe


W związku z realizacją programu edukacyjno-ekologicznego pn.:„Cykl życia wody” dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert cenowych na usługę wykonania i dostawy artykułów reklamowych.


I.\tPRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1.\tUlotka ZUW „Sosnówka” – przygotowanie projektu nadruku i wydruk ulotek o procesie uzdatniania wody, papier kredowy, 750 sztuk, format A4, składana na 3 części.

2.\tUlotka MOŚ – przygotowanie projektu nadruku i wydruk ulotek o procesie oczyszczania ścieków, papier kredowy, 750 sztuk, format A4, składana na 3 części.

3.\tUlotka edukacyjna – przygotowanie projektu nadruku i wydruk ulotek o charakterze edukacyjnym nt. ochrony wód i racjonalnego gospodarowania jej zasobami, papier kredowy, 1500 sztuk, format A4, składana na 3 części.

4.\tPlansze-tablice ZUW „Sosnówka” – przygotowanie projektu nadruku i wydruk UV + laminat na płycie dibond, 13 tablic, format A0, wykonanie wraz ze stelażem (tablice wiszące) i montaż.

5.\tPlansze-tablice MOŚ - przygotowanie projektu nadruku i wydruk UV + laminat na płycie dibond, 13 tablic, format A0, wykonanie wraz ze stelażem (tablice stojące) i montaż.

6.\tPlakat informacyjny - przygotowanie projektu nadruku i wydruk plakatów informacyjnych nt. organizacji Dni Otwartych PWiK „WODNIK” Sp. z o.o., papier kredowy, 300 sztuk, format A1.

7.\tNaklejki informacyjne – z informacją o dofinansowaniu i logotypem WFOŚiGW, format 30 mm x110 mm, 20 szt.

Szczegółowy opis zawarty jest w załączonym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

II.\t\tTERMIN WYKONANIA

Zamówienie będzie wykonane w terminie :

a)\tuzyskanie akceptacji projektów graficznych nadruku – 5 dni od podpisania umowy

b)\ttermin wykonania zamówienia – 10 dni od daty uzyskania akceptacji projektów graficznych nadruku wykonać, dostarczyć a w przypadku tablic informacyjnych również zamontować, wszystkie artykuły reklamowe stanowiące przedmiot zamówienia.

III.\tTERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERT

Oferty prosimy składać do dnia 04.09.2012r. godz. 10.00 na adres: Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji „WODNIK” Spółka z o.o. Plac Piastowski 21, 58-560 Jelenia Góra, (sekretariat pokój nr 1.2)


IV.\tWYKAZ ZAŁACZNIKÓW

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – formularz oferty
Załącznik nr 3 – wzór umowy

 

 


Opublikował: Gerono Arkadiusz dnia 2012-08-29 13:21:43
Wyświetleń: 167423