Archiwalny Biuletyn

Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych oraz przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w ulicy Zachodniej w Jeleniej Górze


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Spółka z o.o. informuje, że w dniu 01.08.2012r. zawarto umowę w ramach postępowania o numerze referencyjnym NP/ZP/22/2012 dotyczącego zadania pn. „Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych oraz przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w ulicy Zachodniej w Jeleniej Górze”,

Wykonawcą jest:

Zakład Usług Remontowo-Budowlanych i Instalacyjnych Jan Chrożnowski Wojcieszyce 231, 58-560 Jelenia Góra

Zaoferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia:
595 168,36 zł brutto
w tym należny podatek VAT 23% w kwocie 111 291,64 zł

 


Opublikował: Gerono Arkadiusz dnia 2012-09-24 12:06:08
Wyświetleń: 157215