Archiwalny Biuletyn

Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Przebudowa rozdzielczej sieci wod. w Os. Robotniczym w Jel. Górze–Etap II oraz budowa sieci wod. w rejonie ul. Os. Robotnicze - przekroczenie rz. Bóbr


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Spółka z o.o. Plac Piastowski 21, 58-560 Jelenia Góra ogłasza przetarg dla zamówienia pn. "Przebudowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Osiedlu Robotniczym w Jeleniej Górze – Etap II oraz budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Osiedle Robotnicze – przekroczenie rzeki Bóbr”
Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Instrukcji udzielania zamówień przez jednostki organizacyjne PWiK „WODNIK” Sp. z o.o., zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 480/2012 z dnia 2 kwietnia 2012 roku Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. Instrukcja dostępna jest na stronie internetowej www.wodnik.net.pl
Oferty należy składać do dnia 10.10.2012r. do godz. 13.00 na adres Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze, Plac Piastowski 21,
58-560 Jelenia Góra (sekretariat pokój nr 1.2)
Pełna treść ogłoszenia i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami zamieszczone są poniżej.

Opublikował: Gerono Arkadiusz dnia 2012-10-02 00:08:29
Wyświetleń: 167390