Archiwalny Biuletyn

Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Ogłoszenie w sprawie taryf na 2007 rokTaryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków obowiązujące na terenie Gminy Jelenia Góra zostały ogłoszone
w Tygodniku Nowiny Jeleniogórskie w dniu 09 stycznia 2007 roku.

O G Ł O S Z E N I E

w sprawie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków obowiązujących
na terenie Gminy Jelenia Góra w 2007 roku


Na podstawie art.24 pkt 8 i 9 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(Dz.U. z 2006 r. Nr 123 poz.858), Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK"
Sp. z o.o. w Jeleniej Górze o g ł a s z a taryfy stanowiące zestawienie cen
i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
obowiązujące na terenie Gminy Jelenia Góra w okresie 12 miesięcy tj. od dnia
21 stycznia 2007 roku do dnia 20 stycznia 2008 roku.
Tabela nr 1. Wysokość cen za 1m3 dostarczonej wodyL.p.Taryfowa grupa odbiorcówWyszczególnienieCena netto w zł/m3
1.Igospodarstwa domowe2,88
2.IIprzemysł, usługi i pozostali odbiorcy2,88


Tabela nr 2. Wysokość cen za 1m3 odprowadzonych ściekówL.p.Taryfowa grupa odbiorcówWyszczególnienieCena netto w zł/m3
1.Igospodarstwa domowe2,89
2.IIprzemysł, usługi i pozostali odbiorcy2,89


UWAGA: W przypadku braku urządzenia pomiarowego ilość ścieków
określa się jako ilość pobranej wody.Tabela nr 3. Wysokość stawek opłaty abonamentowejGrupa odbiorcówWyszczególnienieStawka opłaty abonamentowej netto zł/m-c
Iodbiorcy rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej4,25
IIodbiorcy korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym2,12
IIIodbiorcy rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody3,41


UWAGA:


Do cen i stawek opłat netto naliczany będzie podatek VAT w wysokości określonej obowiązującymi przepisami.


Opublikował: Kowalczyk Krzysztof dnia 2007-01-17 10:35:22
Wyświetleń: 179999