Archiwalny Biuletyn

Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Ujęcie wody Grabarów - Decyzja z dnia 17.12.1998


Jelenia Góra, 17.12.1998 r.


OS.6210/144/98


DECYZJANa podstawie art. 155 i art. 107 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego
(Dz. U. Nr 9 poz. 26 i Nr 27 poz. 111 z 1980 r., Nr 7 poz. 55 i Nr 45 poz. 289 z 1982 r.,
Nr 41 poz. 185 z 1983 r., Nr 34 poz. 183 z 1984 r., Nr 47 poz. 228 z 1986 r., Nr 21
poz. 123 i Nr 33 poz. 186 z 1987 r., Nr 20 poz. 107 z 1989 r. oraz Nr 34 poz. 201
z 1990 r.) - po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Związku Wodociągów i Kanalizacji
"WODNIK" Sp. z o.o. w sprawie zmiany decyzji dla ujęcia wody w Grabarowie


orzeka się


 1. Zmienia się adresata decyzji Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu
  Wojewódzkiego w Jeleniej Górze, znak OS-7211/118/86 z dnia 12.11.1986 r.
  z WPWiK w Jeleniej Górze na Przedsiębiorstwo Związku Wodociągów i Kanalizacji
  "WODNIK" Sp. z o.o., 58-560 Jelenia Góra, Plac Piastowski 12.

 2. Uchyla się pkt II decyzji Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego
  w Jeleniej Górze, znak OS-7211/118/86 z dnia 12.11.1986 r.

 3. Ustala się nowe brzmienie w/w punktu a mianowicie:
  "Udzielić na rzecz Przedsiębiorstwa Związku Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK"
  Sp. z o.o. w Jeleniej Górze pozwolenia wodnoprawnego na eksploatację studni
  infiltracyjnych, 9 stawów zalewowych oraz na szczególne korzystanie z wód w
  zakresie sformułowanym w pkt I na czas oznaczony do 31.12.2008 r."

 4. Wprowadza się do w/w decyzji pkt III ppkt 6 o treści:
  "prowadzenia eksploatacji ujęcia zgodnie z "Instrukcją obsługi ujęć wody dla ZPW -
  Grabarów w Jeleniej Górze" wykonaną przez Biuro Projektów Budownictwa
  Komunalnego Sp. z o.o. we Wrocławiu

UZASADNIENIE


Do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Jeleniej Górze
wpłynął wniosek Przedsiębiorstwa Związku Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK"
Sp. z o.o. w Jeleniej Górze o przedłużenie ważności pozwolenia wodnoprawnego na
szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wody z ujęcia komunalnego w
Grabarowie oraz o rozszerzenie w/w decyzji o eksploatację istniejących stawów
zalewowych. Wydział przychylił się do wniosku i orzekł jak w sentencji decyzji.


Opublikował: Kowalczyk Krzysztof dnia 2007-01-25 10:19:39
Wyświetleń: 187915