Archiwalny Biuletyn

Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Ujęcie wody Grabarów - Decyzja z dnia 06.02.2001


Jelenia Góra, 06.02.2001 r.


OŚR.GW-6223/5/01


DECYZJANa podstawie art. 155 Kodeksu Postępowania Administracyjnego po rozpatrzeniu
wniosku Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK Sp. z o.o. z Jeleniej
Góry w sprawie prolongaty terminu ważności pozwolenia wodnoprawnego na
szczególne korzystanie z wód rzeki Bóbr w Wojanowie


orzeka się


 1. Zmienia się adresata decyzji Wydziału Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej
  i Geologii Urzędu Wojewódzkiego w Jeleniej Górze, z dnia 02.04.1990 znak
  OS-7211/26/90 z Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
  w Jeleniej Górze na Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK'
  Sp. z o.o., 58-560 Jelenia Góra, Plac Piastowski 12.

 2. Uchyla się pkt V decyzji Wydziału Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej
  i Geologii Urzędu Wojewódzkiego w Jeleniej Górze, znak OS-7211/26/90 z dnia
  02.04.1990 r.

 3. Ustala się nowe brzmienie w/w punktu a mianowicie:
  "Udzielić na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o.
  w Jeleniej Górze pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód rzeki
  Bóbr w wyżej sprecyzowanym zakresie na czas oznaczony do 31.12.2008r."

UZASADNIENIE


Do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w
Jeleniej Górze wpłynął wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK"
Sp. z o.o. w Jeleniej Górze z dnia 28.12.2000 r. w sprawie przedłużenia ważności
pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód rzeki Bóbr w zakresie
eksploatacji ujęcia brzegowego w Wojanowie i poboru wody dla celów komunalnych
miasta Jelenia Góra.
Przyjmując argumenty wnioskodawcy Wydział przychyli się do wniosku i orzekł jak
w sentencji decyzji.


Opublikował: Kowalczyk Krzysztof dnia 2007-01-25 10:19:39
Wyświetleń: 174565