Archiwalny Biuletyn

Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Sukcesywna dostawa armatury wodociągowej, wodomierzowej i do przyłączy domowych dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o.


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Spółka z o.o. Plac Piastowski 21, 58-560 Jelenia Góra ogłasza postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia na dostawę pn.:

„Sukcesywna dostawa armatury wodociągowej, wodomierzowej i do przyłączy domowych dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze”

Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Instrukcji udzielania zamówień przez PWiK „WODNIK” Sp. z o.o., zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 578 z dnia 10 października 2018 roku Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o.

Instrukcja dostępna jest na stronie internetowej bip.wodnik.net.pl zakładka „przetargi”

Oferty należy składać do dnia 16.04.2019 r. do godz. 13:00 na adres Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze, Plac Piastowski 21, 58-560 Jelenia Góra (sekretariat pokój nr 1.2)

Pełna treść ogłoszenia i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami zamieszczone są poniżej.


Opublikował: Gerono Arkadiusz dnia 2019-04-02 13:59:45
Wyświetleń: 156807