Archiwalny Biuletyn

Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Krakowskiej - Dębowej w Jeleniej Górze


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Spółka z o.o., Plac Piastowski 21, 58-560 Jelenia Góra informuje, że w dniu 20.01.2020 r. podpisana została umowa na roboty budowlane pn: „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Krakowskiej - Dębowej w Jeleniej Górze

 

Wykonawcą jest:

KONSORCJUM, powołane w celu wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Krakowskiej – Dębowej w Jeleniej Górze” w następującym składzie:

 

1.  Przedsiębiorstwo Melioracji i Inżynierii Środowiska „EKO-MEL” Sp. z o.o. z siedzibą  przy ul. Spółdzielczej 10, 58-500 Jelenia Góra  – LIDER konsorcjum

2. Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych „MELIOBUD”
Sp. z o.o.
z siedzibą  przy ul. Lubańskiej 42, 59-730 Nowogrodziec - UCZESTNIK konsorcjum


Opublikował: Budrewicz-Śliwa Dorota dnia 2020-01-20 10:47:42
Wyświetleń: 96324