Archiwalny Biuletyn

Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Sukcesywna dostawa armatury wodociągowej, wodomierzowej i do przyłączy domowych dla PWiK „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Spółka z o.o. Plac Piastowski 21, 58-560 Jelenia Góra ogłasza postępowanie nr NP/321/11/2020 w sprawie udzielenia zamówienia na dostawę pn.:

 

„Sukcesywna dostawa armatury wodociągowej, wodomierzowej i do przyłączy domowych dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze”

Zamówienie niniejsze składa się z następujących części:

Zadanie 1: „Sukcesywna dostawa armatury wodociągowej dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze”,

Zadanie 2: „Sukcesywna dostawa armatury wodomierzowej i do przyłączy domowych dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze”.

 

Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego wyłącznie w formie elektronicznej na platformie zakupowej na podstawie Instrukcji udzielania zamówień przez PWiK „WODNIK” Sp. z o.o., zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 578 z dnia   10 października 2018 roku Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o.

Instrukcja dostępna jest na stronie internetowej bip.wodnik.net.pl zakładka „przetargi”

 

Oferty należy składać do dnia 26.05.2020 r. do godz. 10:00 wyłącznie w formie elektronicznej po zalogowaniu się na Platformie zakupowej LOGINTRADE pod linkiem:

https://wodnik.logintrade.net/zapytania_email,16664,2330b630a226a3c65689e546084fcdfc.html


Opublikował: Budrewicz-Śliwa Dorota dnia 2020-05-12 10:04:35
Wyświetleń: 96275