Archiwalny Biuletyn

Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Komunikat o dopłatach Rady Miasta do taryf w okresie od 01 lipca 2009 roku do 30 czerwca 2010 roku


K O M U N I K A T


Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o.
w Jeleniej Górze informuje szanownych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych
I grupy taryfowej tj. gospodarstwa domowe, że Rada Miasta Jeleniej Góry podjęła
w dniu 07 lipca 2009 roku Uchwałę NR 422/XLIII/2009 o dopłacie do ceny 1 m3
wody w wysokości 0,60 zł brutto i do ceny 1m3 ścieków w wysokości 0,80 zł brutto.

Dopłaty obowiązują w okresie od 01 lipca 2009 roku do 30 czerwca 2010 roku.


Opublikował: Kowalczyk Krzysztof dnia 2009-07-14 08:10:29
Wyświetleń: 179663