Archiwalny Biuletyn

Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Dokument archiwalny z dnia 2012-01-25 14:29:10
Kontrakt JG-PR-2011-2.1 „Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa –rejon lewobrzeżnych Cieplic”


Zarząd PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze w dniu 19.01.2012 r. w Jeleniej Górze podpisano umowę na realizację Kontraktu nr JG-PR-2011-2.1 „Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa – rejon lewobrzeżnych Cieplic”.

Wykonawcą Kontraktu jest Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budownictwa Górniczego i Energetycznego EGBUD Sp. z o.o. - Lider konsorcjum oraz „BUSKOPOL” S.A. – Partner Konsorcjum.

Wartość Kontraktu - 25 335 834,62 zł brutto. Czas trwania Kontraktu - 24 miesiące od dnia podpisania umowy.

Kontrakt stanowi część składową realizowanego przez Spółkę Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Jelenia Góra”, dofinansowanego z Funduszu Spójności w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, priorytet 1 Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.


Opublikował: Gerono Arkadiusz dnia 2012-01-25 14:29:10
Wyświetleń: 60843