Archiwalny Biuletyn

Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Dokument archiwalny z dnia 2012-02-23 10:17:55
Wykonanie robót dodatkowych jako zamówienia dodatkowego do zamówienia podstawowego - Kontakt JG-PR-2010-1.2


Zarząd PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze informuje, że udzielone zostało Wykonawcy - Skanska S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa - zamówienie nr: JG-PR-2012-1 o nazwie: "Wykonanie robót dodatkowych jako zamówienia dodatkowego do zamówienia podstawowego pn.Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa - rejon ul. Nadbrzeżnej i ul. K. Miarki", w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 67, ust. 1, pkt. 5 lit. b) ustawy z dnia 29.1.2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010, Nr 113, Poz. 759 ze zm.)

Roboty budowlane wykonywane są w ramach Projekt nr POIS.01.01.00-00-198/09 "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Jelenia Góra" dofinansowanego z Funduszu Spójności w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia.


Opublikował: Gerono Arkadiusz dnia 2012-02-23 10:17:55
Wyświetleń: 60831