Archiwalny Biuletyn

Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Kontrakt JG-PR-2011-1 „Projektowanie, rozbudowa i modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków – etap II”


Kontrakt JG-PR-2011-1 „Projektowanie, rozbudowa i modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków – etap II”, który jest jednym z zadań Projektu nr POIS.01.01.00-00-198/09 pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Jelenia Góra” dofinansowanego z Funduszu Spójności w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013.

Kontrakt realizowany będzie według warunków kontraktowych FIDIC - Warunki Kontraktowe dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę – 4 wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 z erratą (tłumaczenie 1 wydania FIDIC 1999) Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców SIDiR. – tzw. „Żółty FIDIC”.

W załączeniu w formacie pdf i word znajduje się pełna treść ogłoszenia o ww. przetargu oraz wszystkie niezbędne załączniki.


Opublikował: Gerono Arkadiusz dnia 2011-03-28 12:52:29
Wyświetleń: 98912