Archiwalny Biuletyn

Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Budowa tłoczni ścieków przy ul. Strumykowej


Zarząd PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze zaprasza do składania ofert w ramach zamówienia prowadzonego według regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień publicznych na "Budowę tłoczni ścieków przy ulicy Strumykowej, dz. nr 722/21 w Jeleniej Górze" według dołączonej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Poniżej znajduje się aktualna treść ogłoszenia oraz SIWZ wraz z niezbędnymi załącznikami.

Dodano 27.06.2011r.:

Zamawiający zgodnie z § 11, pkt. 5 Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień publicznych z dnia 05.06.2008 r., zmienia treść załączników do SIWZ.


Załączniki:

Załącznik nr 6 po zmianie – Projekt budowlany

Załącznik nr 7 po zmianie – Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

 

Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert .

Dodano 11.07.2011 r.:

Zamawiający zgodnie z § 11, pkt. 5 Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień publicznych z dnia 05.06.2008 r. , zmienia treść SIWZ, tj. rozdział XII – Miejsce i termin składania ofert.

Zmianie ulega godzina otwarcia ofert przetargowych.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego (adres jw.) na otwartym posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w dniu 12.07.2011 r. o g. 11.15.

Dodano 15.07.2011:\t

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp.z o.o. w Jeleniej Górze zawiadamia o unieważnieniu przetargu nieograniczonego dla zadania pn. Budowa tłoczni ścieków przy ulicy Strumykowej , dz. nr 722/21 w Jeleniej Górze zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, pkt. XXI.

\tInformujemy, że zostanie ogłoszony nowy przetarg dla przedmiotowego zadania.

 


Opublikował: Gerono Arkadiusz dnia 2011-07-15 13:40:10
Wyświetleń: 97371