Archiwalny Biuletyn

Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Zawiadomienie o wyborze oferty - budowa tłoczni przy ul. StrumykowejPWiK „ WODNIK” Sp. z o.o. zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na : Budowę tłoczni ścieków przy ulicy Strumykowej, dz. nr 722/21 w Jeleniej Górze w trybie przetargu nieograniczonego wybrano ofertę złożoną przez :


WAMAR P P H U
Wacław Tarasewicz
ul. W.Pola 33
58-500 Jelenia Góra

które zaoferowało wykonanie zadania za cenę netto : 285 000, 00 zł , Vat 23 % : 65 550,00 zł
Cena brutto : 350 550,00 zł.


Opublikował: Gerono Arkadiusz dnia 2012-02-23 11:19:35
Wyświetleń: 97169