Archiwalny Biuletyn

Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Dostawa fabrycznie nowego samochodu terenowego typu pick – up - zawiadomienie o wyborze oferty.


PWiK „ WODNIK” Sp. z o.o. zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na : Dostawę fabrycznie nowego samochodu terenowego typu pick – up na potrzeby Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp.z o.o. w Jeleniej Górze”, w trybie przetargu nieograniczonego wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez :

REN – CAR Sp.z o.o.
ul. Gliwicka 190
44-207 Rybnik +

które zaoferowało wykonanie zadania za cenę netto : 79 000,00 zł , termin realizacji zadania 28.11.2011 r.

Uzasadnienie wyboru :

Wyboru dokonano na podstawie kryterium cena – 80 %, , kryterium termin dostawy – 20 %.

Oferta uzyskała 100 pkt.


Pozostałe złożone oferty :

1.\tDom Samochodowy GERMAZ Sp.z o.o.
ul. Strzegomska 139
54-428 Wrocław

który zaoferował wykonanie zadania za cenę netto : 80 800,00 zł, termin realizacji zadania 15.12.2011 r.

Oferta uzyskała 82,7 pkt.

2.\tTECHNOTOP Sp.z o.o
Konopnica 164 A
21-030 Motycz
który zaoferował wykonanie zadania za cenę netto 99 890,00 zł, termin realizacji zadania 20.12.2011 r.

Oferta uzyskała 67,0 pkt.


Opublikował: Gerono Arkadiusz dnia 2012-02-23 11:19:11
Wyświetleń: 97128