Archiwalny Biuletyn

Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

„Roboty uszczelniające oraz regeneracja złóż w zbiornikach filtrów antracytowo-piaskowych w ZAKŁADZIE UZDATNIANIA WODY \\"Sosnówka\\" w Jeleniej Górze\\"


Zarząd PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze zaprasza do składania ofert w ramach zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Roboty uszczelniające oraz regenerację złóż w zbiornikach filtrów antracytowo-piaskowych w Zakładzie Uzdatniania Wody "SOSNÓWKA" w Jeleniej Górze według dołączonej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Poniżej znajduje się aktualna treść SIWZ oraz niezbędne załączniki.


Opublikował: Gerono Arkadiusz dnia 2012-01-20 13:40:03
Wyświetleń: 97241