Archiwalny Biuletyn

Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Usługi projektowe


OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Spółka z o.o. informuje, że w ramach postępowania o numerze referencyjnym NP/ZP/12/2012 dotyczącego zadania pn. „Usługi projektowe – zadanie 1, zadanie 2, zadanie 3, zadanie 4, zadanie 5” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Instrukcji udzielania zamówień przez jednostki organizacyjne PWiK „WODNIK” Sp. z o.o. wybrano najkorzystniejsze oferty:

Dla zadania nr 1 „Modernizacja sieci wodociągowej w Osiedlu Robotniczym II etap”
Oferta nr 9
Przedsiębiorstwo Realizacji Budownictwa Komunikacyjnego i Komunalnego „PROKOM” s.c.
ul. Podwale 17a, 58-500 Jelenia Góra
Zaoferowana cena za realizację zadania: 18 327,00 zł brutto
Zaoferowany termin realizacji całości zadania: 3,5 miesiąca

Dla zadania nr 2 „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Wolności”
Oferta nr 2
F.H.U. EM PROJEKT Ewa Malinowska ul. Poznańska 2/2, 58-540 Karpacz
Zaoferowana cena za realizację zadania: 33 210,00 zł brutto
Zaoferowany termin realizacji całości zadania: 10 miesięcy

Dla zadania nr 3 „Przebudowa sieci wodociągowej i sanitarnej w ulicy Sudeckiej”
Oferta nr 3
F.H.U. EM PROJEKT Ewa Malinowska ul. Poznańska 2/2, 58-540 Karpacz
Zaoferowana cena za realizację zadania: 31 365,00 zł brutto
Zaoferowany termin realizacji całości zadania: 10 miesięcy

Dla zadania nr 4 „Przebudowa sieci wodociągowej i budowa sieci sanitarnej w ulicy Wojska Polskiego”
Oferta nr 12
Przedsiębiorstwo Realizacji Budownictwa Komunikacyjnego i Komunalnego „PROKOM” s.c.
ul. Podwale 17a, 58-500 Jelenia Góra
Zaoferowana cena za realizację zadania: 42 435,00 zł brutto
Zaoferowany termin realizacji całości zadania: 9 miesięcy

Dla zadania nr 5 „Modernizacja sieci wodociągowej w ulicach Podleśnej, Okrężnej, Południowej i Małej”
Oferta nr 4
F.H.U. EM PROJEKT Ewa Malinowska ul. Poznańska 2/2, 58-540 Karpacz
Zaoferowana cena za realizację zadania: 48 585,00 zł brutto
Zaoferowany termin realizacji całości zadania: 4 miesiące

 


Opublikował: Gerono Arkadiusz dnia 2012-06-01 21:09:34
Wyświetleń: 97141