Archiwalny Biuletyn

Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Operat szacunkowy dla sieci wodociągowej PE fi160 wzdłuż ulicy Kaczawskiej


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze wraz z Gminą Janowice Wielkie informuje, że w ramach postępowania o numerze referencyjnym NP/ZP/23/2012 dotyczącego wykonania operatu szacunkowego pn. „Operat szacunkowy dla sieci wodociągowej PE fi 160 wzdłuż ulicy Kaczawskiej”, prowadzonego w trybie zaproszenia do składania ofert, wybrano ofertę złożoną przez:

Oferta nr 1:
Firma Consultingowa
Mgr inż. Witold Puzio
Ul.Malinnik 22/22
58-560 Jelenia Góra

Zaoferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia:
861,00 zł brutto, w tym 700,00 zł netto.

Uzasadnienie wyboru:
Wyboru dokonano na podstawie kryterium – cena 100%. Oferta wybranego Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego.


Opublikował: Gerono Arkadiusz dnia 2012-07-09 12:30:37
Wyświetleń: 167439