Archiwalny Biuletyn

Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Obsługa geodezyjna i kartograficzna robót inwestycyjnych i remontowych prowadzonych przez PWiK „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze w 2013r


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Spółka z o.o., Plac Piastowski 21, 58-560 Jelenia Góra informuje, że w ramach postępowania o numerze referencyjnym NP/ZP/51/2012 dotyczącego zadania pn. Obsługa geodezyjna i kartograficzna robót inwestycyjnych i remontowych prowadzonych przez PWiK „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze w 2013r zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 480/2012 z dnia 2 kwietnia 2012 roku Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. wybrano najkorzystniejszą ofertę.
Wybranym Wykonawcą jest:


AGRAD Biuro Geodezyjno-Projektowe Marcin Kostrzewski ul. Mostowa 5a, 58-500 Jelenia Góra

Zaoferowana cena za realizację przedmiotu zamówienia:
37 300,00 zł netto (słownie: trzydzieści siedem tysięcy trzysta złotych 00/100)
plus należny podatek VAT 23%, co stanowi łącznie 45 879,00 zł


Opublikował: Gerono Arkadiusz dnia 2012-12-21 11:40:18
Wyświetleń: 167097