Archiwalny Biuletyn

Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Przebudowa sieci wodociągowej i budowa przyłączy wodociągowych w ulicy Wyczółkowskiego


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Spółka z o.o., Plac Piastowski 21, 58-560 Jelenia Góra informuje, że w ramach postępowania o numerze referencyjnym TDI/321/8/2013 dotyczącego zadania pn. "Przebudowa sieci wodociągowej i budowa przyłączy wodociągowych w ulicy Wyczółkowskiego” w Jeleniej Górze” zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 480/2012
z dnia 2 kwietnia 2012 roku Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK”
Sp. z o.o. wybrano najkorzystniejszą ofertę:

Oferta nr 5

WODROPOL S.A. , ul. Mokronoska 2, 52-407 Wrocław

Zaoferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia:
474 598,66 zł netto plus należny podatek VAT 23% co stanowi łącznie 583 756,35 zł brutto

Oferta uzyskała 100,00 pkt. przy zastosowanym kryterium 100% cena


Opublikował: Gerono Arkadiusz dnia 2013-03-19 10:49:05
Wyświetleń: 97050