Archiwalny Biuletyn

Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Budowa hydroforni dla rejonu ulicy Kruszwickiej w Jeleniej Górze


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Spółka z o.o., Plac Piastowski 21, 58-560 Jelenia Góra informuje, że w ramach postępowania o numerze referencyjnym TDI/321/18/2013 dotyczącego zadania pn. "Budowa hydroforni dla rejonu ulicy Kruszwickiej w Jeleniej Górze” zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 480/2012 z dnia 2 kwietnia 2012 roku Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. wybrano najkorzystniejszą ofertę:

„RADEX”
Zakład Usług Budowlanych
Adam Radkiewicz
ul. Wolności 5
58-500 Jelenia Góra

Zaoferowana cena za zrealizowanie przedmiotu zamówienia:
\t97 668,80 zł netto plus należny podatek VAT 23% co stanowi łącznie 120 132,62 zł brutto

Oferta uzyskała 100,00 pkt. przy zastosowanym kryterium 100% cena


Opublikował: Gerono Arkadiusz dnia 2013-05-27 22:08:28
Wyświetleń: 97007