Archiwalny Biuletyn

Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego typu VAN - II postępowanie


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Spółka z o.o., Plac Piastowski 21, 58-560 Jelenia Góra informuje, że w ramach postępowania o numerze referencyjnym TDI/321/30/2013 dotyczącego zadania pn. "Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego typu VAN” prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na podstawie Instrukcji udzielania zamówień przez jednostki organizacyjne PWiK „WODNIK” Sp. z o.o., zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 480/2012 z dnia 2 kwietnia 2012 roku Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

Oferta nr 1
CENTRUM MOTORYZACYJNE GRABARÓW Sp. o.o.
ul. Batalionów Chłopskich 1A
58-508 Jelenia Góra

Zaoferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia:

86 604,28 zł netto plus podatek VAT 23%, łącznie 106 523,27 zł brutto

24 miesiące gwarancji na pojazd bez limitu km\t

Uzasadnienie wyboru:
Wyboru dokonano na podstawie kryterium – cena 85% , gwarancja na pojazd bez limitu km – 15%. Oferta wybranego Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ i w ocenie końcowej uzyskała największa liczbę punktów, tj. 100,0 pkt.


Opublikował: Gerono Arkadiusz dnia 2013-12-06 12:01:57
Wyświetleń: 157138