Archiwalny Biuletyn

Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

„Dostawa paliw płynnych na potrzeby PWiK „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze”


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Spółka z o.o., Plac Piastowski 21, 58-560 Jelenia Góra informuje, że w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o numerze referencyjnym TDI/321/1/2014 dotyczącego zadania pn. „Dostawa paliw płynnych na potrzeby PWiK „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze” zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 480/2012 z dnia 2 kwietnia 2012 roku Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK”
Sp. z o.o. wybrano najkorzystniejszą ofertę:

Oferta nr 2

P.H.U „MÜLLER”B.H.R MÜLLER, U.JAROSZ Sp. j. ul. 1 Maja 82a, 58-530 Kowary

Zaoferowana cena za realizację przedmiotu zamówienia:
dla części I olej napędowy:
251 219,51 zł netto plus podatek VAT 23% co stanowi łącznie 309 000,00 zł brutto
cena jednostkowa brutto 5,23 zł/1l, zaoferowany rabat 1,5%
Oferta uzyskała 99,54 pkt. przy zastosowanym kryterium:

1) cena 1 litra oleju napędowego ON- waga kryterium 40%
2) wysokość upustu w % od ceny brutto 1 litra paliw-waga kryterium 60%

dla części II benzyna bezołowiowa:
41 138,21 zł netto plus podatek VAT 23% co stanowi łącznie 50 600,00 zł brutto
cena jednostkowa brutto 5,14 zł/1l, zaoferowany rabat 1,5%
Oferta uzyskała 99,61 pkt. przy zastosowanym kryterium:


1)\tcena 1 litra benzyny Pb 95 – waga kryterium 40%
2)\twysokość upustu w % od ceny brutto 1 litra paliw – waga kryterium 60%


Opublikował: Gerono Arkadiusz dnia 2014-01-29 09:27:04
Wyświetleń: 96917