Archiwalny Biuletyn

Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Budowa budynku biurowo-socjalnego przy ul. Ceglanej 7 w Jeleniej Górze


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Spółka z o.o., Plac Piastowski 21, 58-560 Jelenia Góra informuje, że w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o numerze referencyjnym TDI/321/2/2014 dotyczącego zadania pn. „Budowa budynku biurowo-socjalnego przy ul. Ceglanej 7 w Jeleniej Górze” zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 480/2012 z dnia 2 kwietnia 2012 roku Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. wybrano najkorzystniejszą ofertę:

Oferta nr 1

Pre-Fabrykat Sp. z o.o., Miłków, Brzezie Karkonoskie 2, 58-540 Karpacz

Zaoferowana cena z wykonanie przedmiotu zamówienia:

1 391 380,23 zł netto plus należny podatek VAT 23% co stanowi łącznie 1 711 397,68 zł brutto.

Oferta uzyskała 100,0 pkt., przy zastosowaniu kryterium 100% cena.


Opublikował: Gerono Arkadiusz dnia 2014-04-15 20:33:42
Wyświetleń: 96901