Archiwalny Biuletyn

Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ulicy Objazdowej w Jeleniej Górze


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Spółka z o.o., Plac Piastowski 21, 58-560 Jelenia Góra informuje, że w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o numerze referencyjnym TDI/321/11/2014 dotyczącego zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ulicy Objazdowej w Jeleniej Górze" zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 480/2012 z dnia 2 kwietnia 2012 roku Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. wybrano najkorzystniejszą ofertę:

Oferta nr 4

WAMAR PPHU Wacław Tarasewicz ul. W. Pola 33, 58-500 Jelenia Góra

Zaoferowana cena w wykonanie przedmiotu zamówienia:
192 738,00 zł netto plus podatek VAT 23%, co stanowi łącznie 237 067,74 zł brutto

Oferta uzyskała 100,00 pkt., przy zastosowanym kryterium 100% cena

pozostałe złożone oferty:

Oferta nr 1

JADAR s.c. Jarosław Niedzielski Adam Balicki Wojcieszyce 6a, 58-560 Jelenia Góra

Zaoferowana cena w wykonanie przedmiotu zamówienia:
199 425,78 zł netto plus podatek VAT 23%, co stanowi łącznie 245 293,71 zł brutto

Oferta uzyskała 96,65 pkt., przy zastosowanym kryterium 100% cena

Oferta nr 2

Zakład Usłud Remontowo-Budowlanych i Instalacyjnych Jan Chrożnowski
Wojcieszyce 231, 58-560 Jelenia Góra

Zaoferowana cena w wykonanie przedmiotu zamówienia:
230 729,63 zł netto plus podatek VAT 23%, co stanowi łącznie 283 797,44 zł brutto

Oferta uzyskała 83,53 pkt., przy zastosowanym kryterium 100% cena

Oferta nr 3

Przedsiębiorstwo Melioracji i Inżynierii Środowiska EKO-MEL Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 10, 58-500 Jelenia Góra

249 597,17 zł netto plus podatek VAT 23%, co stanowi łącznie 307 004,52 zł brutto

Oferta uzyskała 77,22 pkt., przy zastosowanym kryterium 100% cena

Oferta nr 5

Firma „WYSOCZAŃSKI” Jan Wysoczański ul. Kamiennogórska 15A, 58-570 Jelenia Góra

Zaoferowana cena w wykonanie przedmiotu zamówienia:
218 119,24 zł netto plus podatek VAT 23%, co stanowi łącznie 268 286,66 zł brutto

Oferta uzyskała 88,36 pkt., przy zastosowanym kryterium 100% cena
\t\t\t\t\t\t\t\t\t

 


Opublikował: Gerono Arkadiusz dnia 2014-06-03 13:48:12
Wyświetleń: 97039