Archiwalny Biuletyn

Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w rejonie ulicy Wróblewskiego w Jeleniej Górze


OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

\t\t\t\tPrzedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Spółka z o.o., Plac Piastowski 21, 58-560 Jelenia Góra informuje, że w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o numerze referencyjnym TDI/321/16/2014 dotyczącego zadania pn. „Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w rejonie ulicy Wróblewskiego w Jeleniej Górze” zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 480/2012 z dnia 2 kwietnia 2012 roku Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. wybrano najkorzystniejszą ofertę:

Oferta nr 2

Konsorcjum firm:

WAMAR PPHU Wacław Tarasewicz ul. W. Pola 33, 58-500 Jelenia Góra - LIDER

Przedsiębiorstwo Melioracji i Inżynierii Środowiska EKO-MEL Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 10,
58-500 Jelenia Góra –PARTNER

Zaoferowana cena w wykonanie przedmiotu zamówienia:
680 427,00 zł netto plus podatek VAT 23%, co stanowi łącznie 836 925,21 zł brutto

Oferta uzyskała 100,00 pkt., przy zastosowanym kryterium 100% cena


pozostałe złożone oferty:

Oferta nr 1

F.H.U. Wiert-Instal Andrzej Maćkowski Komarno 30D, 58-508 Jelenia Góra

Zaoferowana cena w wykonanie przedmiotu zamówienia:
680 479,26 zł netto plus podatek VAT 23%, co stanowi łącznie 836 989,49 zł brutto

Oferta uzyskała 99,99 pkt., przy zastosowanym kryterium 100% cena


Oferta nr 3

Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne i Handlowe COM-D Sp. z o.o.
ul. Poniatowskiego 25
59-400 Jawor

 

Zaoferowana cena w wykonanie przedmiotu zamówienia:

 

762 834,30 zł netto plus podatek VAT 23%, co stanowi łącznie 938 286,19 zł brutto

Oferta uzyskała 89,20 pkt., przy zastosowanym kryterium 100% cena


Oferta nr 4

SKANSKA S.A. Plac Grunwaldzki 23, 50-365 Wrocław

Zaoferowana cena w wykonanie przedmiotu zamówienia:

931 302,32 zł netto plus podatek VAT 23%, co stanowi łącznie 1 145 501,85 zł brutto

Oferta uzyskała 73,06 pkt., przy zastosowanym kryterium 100% cena


Opublikował: Gerono Arkadiusz dnia 2014-08-21 13:39:32
Wyświetleń: 96875