Archiwalny Biuletyn

Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Przebudowa zbiornika filtratu w ZUW Sosnówka – PWiK WODNIK Sp. z o.o w Jeleniej Górze


OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
\t\t\t\t

\tPrzedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Spółka z o.o., Plac Piastowski 21, 58-560 Jelenia Góra informuje, że w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o numerze referencyjnym TDI/321/5/2014 dotyczącego zadania pn. „Przebudowa zbiornika filtratu w ZUW Sosnówka – PWiK „WODNIK" Sp. z o.o w Jeleniej Górze” zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 480/2012 z dnia 2 kwietnia 2012 roku Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. wybrano najkorzystniejszą ofertę:

Oferta nr 1

OTiK Sp. z o.o. ul. Hutnicza 4, 81-061 Gdynia

Zaoferowana cena w wykonanie przedmiotu zamówienia:
597 877,78 zł netto plus podatek VAT 23%, co stanowi łącznie 735 389,67 zł brutto

Oferta uzyskała 100,00 pkt., przy zastosowanym kryterium 100% cena


Opublikował: Gerono Arkadiusz dnia 2014-08-22 09:30:15
Wyświetleń: 141663