Archiwalny Biuletyn

Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Przebudowa sieci i przyłączy wodociągowych w rejonie ulicy Kruszwickiej w Jeleniej Górze


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Spółka z o.o. Plac Piastowski 21, 58-560 Jelenia Góra ogłasza postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia na roboty budowlane pn.: „Przebudowa sieci i przyłączy wodociągowych w rejonie ulicy Kruszwickiej
w Jeleniej Górze”

Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Instrukcji udzielania zamówień przez jednostki organizacyjne PWiK „WODNIK” Sp. z o.o., zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 480/2012 z dnia 2 kwietnia 2012 roku Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. Instrukcja dostępna jest na stronie internetowej www.wodnik.net.pl

Oferty należy składać do dnia 26.11.2014r. do godz. 13:00 na adres Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze, Plac Piastowski 21, 58-560 Jelenia Góra (sekretariat pokój nr 1.2)

Pełna treść ogłoszenia i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami zamieszczone są poniżej.Do rozpakowania plików skompresowanych zalecamy użycie darmowego programu 7-Zip do pobrania pod poniższym adresem:

http://7-zip.org.pl/

 

 

 

 

 


Opublikował: Gerono Arkadiusz dnia 2014-11-07 18:24:09
Wyświetleń: 167449