Archiwalny Biuletyn

Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków oraz wód opadowych i roztopowych z MOŚ do 12.08.2026 r. r.


Poniżej załączono treść decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 12.08.2016 r. na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania do rzeki Bóbr ścieków komunalnych oczyszczonych w mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy ul. Lwóweckiej w Jeleniej Górze, nadmiaru oczyszczonych mechanicznie ścieków pochodzących z kanalizacji ogólnospławnej oraz wód opadowych i roztopowych pochodzących ze zlewni leżącej powyżej oczyszczalni po jej zachodniej stronie.
Opublikował: Gerono Arkadiusz dnia 2016-10-26 11:32:35
Wyświetleń: 126087