Archiwalny Biuletyn

Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Ujęcie wody Sosnówka - Decyzja Ministra Środowiska Nr 17/BSO/2001 z dnia 10.07.2001


DECYZJA Nr 17/BSO/2001
Ministra Środowiska
z dnia 10 lipca 2001w sprawie umieszczenia w szczegółowym wykazie obszarów, obiektów i urządzeń
podlegających obowiązkowej ochronie w jednostkach organizacyjnych podległych
i nadzorowanych przez Ministra Środowiska.Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia
(Dz. U. Nr 114, poz. 740, Dz. U. z 1999 r. Nr 11 poz. 95; Dz. U. z 2000 r. Nr 29,
poz. 357) ustala się co następuje:

§1


  1. Z dniem 16.07.2001 r. umieszcza się w szczegółowym wykazie obszarów
    i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie w jednostkach organizacyjnych
    podległych i nadzorowanych przez Ministra Środowiska: Zbiornik wodny "Sosnówka".

  2. Obiekt, o którym mowa w ust. 1 będzie w zarządzie Regionalnego Zarządu
    Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

§2


Decyzja wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od podpisania.UZASADNIENIE


Zgodnie z postanowieniami wyżej cytowanej ustawy, powyższy obiekt ma istotne
znaczenie dla interesu gospodarczego państwa oraz bezpieczeństwa publicznego,
a jego zniszczenie lub uszkodzenie może stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi
oraz środowiska, albo spowodować poważne straty materialne.


Opublikował: Kowalczyk Krzysztof dnia 2007-01-25 10:19:39
Wyświetleń: 187933