Archiwalny Biuletyn

Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Budowa garaży na pojazdy osobowe i ciężarowe na terenie PWiK „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze przy ul. Ceglanej 7 - III przetarg


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Spółka z o.o. Plac Piastowski 21, 58-560 Jelenia Góra ogłasza postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia na wykonanie robót budowlanych pn.:
„Budowa garaży na pojazdy osobowe i ciężarowe na terenie PWiK „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze przy ul. Ceglanej 7”

Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego wyłącznie w formie elektronicznej na platformie zakupowej na podstawie Instrukcji udzielania zamówień przez PWiK „WODNIK” Sp. z o.o., zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 578 z dnia 10 października 2018 roku Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o.

Instrukcja dostępna jest na stronie internetowej bip.wodnik.net.pl zakładka „przetargi”

Oferty należy składać do dnia 27.11.2018 r. do godz. 13:00 na adres Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze, Plac Piastowski 21, 58-560 Jelenia Góra (sekretariat pokój nr 1.2)

Pełna treść ogłoszenia i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami zamieszczone są na platformie zakupowej pod linkiem:

https://wodnik.logintrade.net/zapytania,str1.html?return_to=/zapytania,wedycji.html?rodzaj=regulaminowe

natomiast dokumentacja projektowa znajduje się do pobrania pod poniższym adresem:

http://wodnik.net.pl/ftp/dokumentacja_na_garaze_ceglana.zip


Opublikował: Gerono Arkadiusz dnia 2018-11-22 13:38:06
Wyświetleń: 96512