Archiwalny Biuletyn

Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Sukcesywna dostawa armatury wodociągowej, wodomierzowej i do przyłączy domowych dla PWiK „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej GórzePoniżej znajduje się treść ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu: pn.: „Sukcesywna dostawa armatury wodociągowej, wodomierzowej i do przyłączy domowych dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze”


Opublikował: Budrewicz-Śliwa Dorota dnia 2019-05-22 07:43:35
Wyświetleń: 96478