Archiwalny Biuletyn

Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Ogłoszenie w sprawie taryf na 2008 rok


O G Ł O S Z E N I E

w sprawie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących
na terenie Gminy Jelenia Góra w 2008 roku
Opublikował: Kowalczyk Krzysztof dnia 2008-01-07 08:40:16
Wyświetleń: 179991