Archiwalny Biuletyn

Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

„Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku magazynowo-garażowo-biurowego przy ulicy Lwóweckiej w Jeleniej Górze” – postępowanie III


Roboty budowlane:

"Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku magazynowo-garażowo-biurowego przy ulicy Lwóweckiej w Jeleniej Górze – postępowanie III

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Spółka z o.o. Plac Piastowski 21, 58-560 Jelenia Góra ogłasza postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia na wykonanie robót budowlanych pn.:

Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku magazynowo-garażowo-biurowego przy ulicy Lwóweckiej w Jeleniej Górze

Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Instrukcji udzielania zamówień przez PWiK „WODNIK” Sp. z o.o., zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 578 z dnia
10 października 2018 roku Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o.

 

Instrukcja dostępna jest na stronie internetowej bip.wodnik.net.pl zakładka „przetargi”

 

Oferty należy składać do dnia 12.07.2019 r. do godz. 13:00 na adres Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze, Plac Piastowski 21, 58-560 Jelenia Góra (sekretariat pokój nr 1.2)

 

 

Pełna treść ogłoszenia i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami zamieszczone są poniżej.