Archiwalny Biuletyn

Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Ogłoszenie w sprawie taryf na 2009 rok


O G Ł O S Z E N I E

w sprawie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków obowiązujących na terenie Gminy Jelenia Góra w okresie
od dnia 21 stycznia 2009 roku do dnia 30 czerwca 2009 roku
Opublikował: Kowalczyk Krzysztof dnia 2009-01-15 11:56:56
Wyświetleń: 179734