Archiwalny Biuletyn

Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Referent ds. kontrolingu i pozyskiwania funduszy zewnętrznych


ZN/3675/2015                                                                                                                         \tJelenia Góra, 19.06.2015 r.\t\t\t
\t

Oferta pracy na stanowisko Referent ds. kontrolingu i pozyskiwania funduszy zewnętrznych

Na ww. stanowisku do zakresu obowiązków zatrudnionego należeć będzie:
•\tudział w sporządzaniu budżetów, prognoz i planów inwestycyjnych,
•\trozliczanie budżetów komórek organizacyjnych,
•\tprzygotowanie analiz finansowych, interpretacji i odchyleń,
•\tprzygotowanie zestawień finansowych i prezentacji,
•\tudział przy budowie modeli finansowych.

Od osoby zatrudnionej na ww. stanowisku oczekujemy:
•\twykształcenia wyższego (ew. student ostatniego roku) w zakresie ekonomii
lub inżynierii środowiska,
•\tumiejętności analitycznego myślenia,
•\tbardzo dobrej organizacji pracy,
•\tzaangażowania, rzetelności, samodzielności i inicjatywy w działaniu,
•\tumiejętności pracy w zespole, komunikatywności,
•\tznajomości pakietu MS Office, zwłaszcza Excela.

Osobie zatrudnionej zapewniamy:
•\tpracę w stabilnej finansowo firmie,
•\tmożliwość dalszego rozwoju osobistego,
•\tpracę w firmie o wypracowanym systemie wartości i wzajemnego szacunku.
\t

CV i list motywacyjny prosimy dostarczyć do dnia 25 czerwca 2015 roku
do sekretariatu Spółki pod adres 58-560 Jelenia Góra, Plac Piastowski 21 w kopercie
z dopiskiem „REFERENT DS. KONTROLINGU I POZYSKIWANIA FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH”.
\t

O udziale w procesie rekrutacji decyduje data wpływu dokumentów do firmy. Spółka może skontaktować się z wybranymi osobami oraz zrezygnować z rekrutacji bez podawania przyczyn.
\t

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)"

Sprawę prowadzi:
Kierownik Działu Kontrolingu i Budżetowania
Arkadiusz Gerono
tel: +48 75 73 03 575
e-mail: kontroling@wodnik.net.pl

Dodano 30-06-2015 r.:

Lista osób, które złożyły do dnia 25 czerwca 2015 roku wymagane dokumenty w związku z ofertą pracy na stanowisko Referent ds. kontrolingu i pozyskiwania funduszy zewnętrznych:

 1. E. Król
 2. A. Pawłowicz
 3. E. Ziółek
 4. M. Szewczyk
 5. D. Masełko
 6. J. Pruchnik-Baran
 7. M. Batycka
 8. K. Fecyk
 9. B. Radłowska
 10. K. Michalak
 11. A, Słodowska
 12. A. Kotarba
 13. A. Kaziród
 14. A. Środecka
 15. K. Leśniowska
 16. M. Broniszewska
 17. S. Kondrat
 18. M. Dziewońska
Wszystkie ww. osoby zostały dopuszczone do dalszego procesu rekrutacji, który zakończy się do 2 lipca 2015 r.

 

Dodano 10.07.2015 r.:

W wyniku przeprowadzonej rekrutacji, zdecydowano się zatrudnić na stanowisku Referenta ds. Kontrolingu i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych Panią K. Leśniowską.


Opublikował: Gerono Arkadiusz dnia 2015-07-10 21:13:42
Wyświetleń: 188837